Bekijk onze resultaten in het jaarverslag 2019

Onder het motto ‘samen sneller circulair’ werken we met onze aandeelhoudende gemeenten, bedrijven, inwoners en samenwerkingspartners in de grondstofketen aan het realiseren van een circulaire economie in onze regio. Onze jaarverslagen sluiten aan op de wijze waarop wij als bedrijf opereren: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor bevatten onze jaarverslagen niet alleen een verslag over de activiteiten die wij uitvoeren, maar ook over op welke wijze wij dat doen. Bekijk het jaarverslag 2019 online of download als pdf hieronder.

Download jaarverslag (pdf) Download jaarbericht (pdf)

Uitgelicht

Citrusbrandstof

Citrusbrandstof

Uit GFT-afval kunnen we sinaasappelolie halen. Dit kan een goede vervanger zijn van diesel: citrusbrandstof. Wetgeving staat echter het vermarkten van deze brandstof niet toe. Daarom gebruiken we sinds 2018 de citrusbrandstof zelf in de apparatuur van onze voertuigen die we inzetten voor het bestrijden van onkruid met heet water.

Meer informatie
Opening RSC Schiphol

Opening RSC Schiphol

Na een periode van proefdraaien is het RSC Schiphol, sorteercentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, sinds het tweede kwartaal van 2018 volop in bedrijf. De apparatuur wordt gesorteerd en deels gedemonteerd waarna de (onder-)delen aan verschillende eindverwerkers worden aangeboden voor recycling.

Meer informatie
Visie op bronscheiding

Visie op bronscheiding

Meerlanden heeft een visie op bronscheiding. In 2018 is nascheiding een actueel thema geworden, doordat er nieuwe installaties bij derden voor nascheiding van kunststof verpakkingsafval, metaal, drankenkartons en papier beschikbaar zijn gekomen. Onderzoek wijst uit dat bronscheiding de schoonste stromen oplevert.

Meer informatie