De heer P.G. Peters (28 november 1951)
Voorzitter raad en tevens lid remuneratiecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: januari 2011
Zittingstermijn: januari 2021

Aanwezigheid vergaderingen 2018 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2018 commissie: 100%

Overige functies:

 • Voorzitter branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL)
 • Bestuurslid dansgezelschap ‘Conny Janssen danst’

 

Mevrouw drs. B.N.M. van der Maarel (9 april 1968)
Commissaris en tevens voorzitter auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: september 2011
Zittingstermijn: december 2019

Aanwezigheid vergaderingen 2018 raad: 90%
Aanwezigheid vergaderingen 2018 commissie: 100%

Overige functies:

 • Co-Head Mezzanine & Equity Partners NIBC
 • Lid Investment Committee Karmijn Kapitaal
 • Lid raad van commissarissen Innovation Quarter, tevens voorzitter auditcommissie


De heer drs. W. Schreuder Goedheijt (11 februari 1956)
Vice-voorzitter raad en tevens lid auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: juli 2015
Zittingstermijn: juli 2019

Aanwezigheid vergaderingen 2018 raad: 90%
Aanwezigheid vergaderingen 2018 commissie: 100%

Overige functies:

 • Eigenaar-directeur TRI-ODE bestuursadvies
 • Lid raad van advies Jannes & Mannes
 • Voorzitter raad van advies INTOS interieurmakers B.V.• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor THS B.V.
 • Voorzitter raad van advies Stichting NUDGE
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor NUDGE B.V.• Voorzitter raad van advies JDM Software B.V.


Mevrouw mr. E.F. van Galen MBA MSc (26 mei 1961)
Commissaris (op voordracht van de ondernemingsraad) en tevens voorzitter remuneratie- en governancecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2015 (per januari 2016)
Zittingstermijn: januari 2020

Aanwezigheid vergaderingen 2018 raad: 90%
Aanwezigheid vergaderingen 2018 commissie: 100%

Overige functies:

 • Partner bij TheRockGroup
 • Bestuurslid Nederlandse Emissie autoriteit
 • Voorzitter raad van commissarissen GITP
 • Vice voorzitter en lid raad van commissarissen Ymere
 • Voorzitter raad van commissarissen GVB Holding N.V.
 • Lid raad van commissarissen Arcadis Nederland B.V.
 • Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
 • Non-executive board member SEKEM


De heer mr. J.-P. Schaaij MBA (6 augustus 1967)
Commissaris en tevens lid governancecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2018
Zittingstermijn: december 2022

Aanwezigheid vergaderingen 2018 raad: n.v.t.
Aanwezigheid vergaderingen 2018 commissies: n.v.t.

Overige functies:

 • Directeur Nationaal Groenfonds
 • Voorzitter bestuur Fondsenbeheer Nederland B.V.
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
 • Lid raad van toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 • Lid raad van toezicht stichting Wachtgeld SWOV

De benoeming van de heer Schaaij heeft per 14 december 2018 plaatsgevonden. De heer Spijkers was tot die datum commissaris bij Meerlanden en tevens lid van de remuneratie- en governancecommissie.