Ref.20182017
Netto omzet1870.89266.156
Bedrijfslasten:
• Uitbesteed werk en andere externe kosten1925.84821.926
• Personeelskosten2025.09424.811
• Voertuigkosten215.4685.186
• Afschrijvingskosten6, 7, 86.3446.159
• Overige bedrijfskosten225.1164.852
Totaal bedrijfslasten67.87062.934
Bedrijfsresultaat3.0223.222
Rentelasten en soortgelijke kosten23-362-374
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen2.6602.848
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening2428-323
Resultaat deelnemingen-10
Resultaat na belastingen2.6872.525