Meerlanden is een innovatieve maatschappelijke onderneming, waarvan de aandelen worden gehouden door acht gemeenten in Noord- en Zuid-Holland.

Onze klanten zijn gemeenten en hun bewoners, bedrijven en instellingen. Onze kernactiviteiten zijn het op hoogwaardige wijze inzamelen, verwerken, hergebruiken en recyclen van materialen en (afval)stoffen en het door middel van duurzaam beheer van de openbare ruimte bijdragen aan een waardevolle leefomgeving. Onze 500 medewerkers, inclusief circa 120 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zetten zich hier dagelijks voor in.

Meerlanden streeft ernaar zo veel mogelijk waarde toe te voegen aan materialen en (afval)stoffen door deze te hergebruiken of te recyclen tot bruikbare grondstoffen. Als innovatieve onderneming doen we dat door gebruik te maken van nieuwe technieken en processen die wij met onze partners ontwikkelen. Zo dragen we nu bij aan een schoner milieu en zorgen we voor een duurzame toekomst voor de volgende generaties. Samen werken we aan onze strategie: ‘Samen Sneller Circulair’.

Producten en diensten

De omzet van Meerlanden wordt opgesplitst in de volgende hoofdcategorieën:

 • Gemeenten/aandeelhouders
 • Bedrijven
 • VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)
 • Compostering en vergisting
 • Overige omzet

Met onze werkmaatschappijen bieden we de volgende diensten aan onze klanten:

 • inzamelen van grondstoffen en restafval bij gemeenten en bedrijven
 • beheer en onderhoud van de openbare ruimte
 • omzetten van GFT-afval en etensresten (GFTE) in groengas, CO2, warmte, compost en citrusbrandstof
 • beheren van milieustraten
 • gladheidbestrijding
 • straatreiniging
 • beheren van bedrijvenparken
 • kringloopwinkel
 • ongediertebestrijding
 • marktbeheer
 • rioleringswerken
 • onderhoud van pompen en gemalen
 • beleids- en communicatieadvies aan gemeenten
 • advisering aan bedrijven
 • educatie aan scholen en scholieren
 • sorteren en demonteren van e-waste

Meerlanden heeft 10 bedrijfslocaties in haar verzorgingsgebied.

Werkmaatschappijen

Tot de werkmaatschappijen die een 100 % deelneming zijn van De Meerlanden Holding N.V. behoren de volgende vennootschappen:

 • De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
 • De Meerlanden Bedrijfsafval B.V.
 • De Meerlanden Compostering B.V.
 • De Meerlanden Flex B.V.
 • De Meerlanden Infrabeheer B.V.
 • Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V.
 • Meerlanden Circulaire Economie B.V.
 • J.J.M. Heemskerk B.V.

Voornoemde werkmaatschappen worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De Meerlanden Compostering B.V. is mede vennoot van Groengas Haarlemmermeer. Dit is een 50% deelneming en wordt naar rato meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening.