Recycle-educatieprogramma

Een succesvolle transitie naar een circulaire economie wordt gestimuleerd door educatie. Zonder de juiste informatie kunnen bewoners maar moeilijk hun weg vinden in de wereld van het afval scheiden. In 2013 introduceerde Meerlanden het recycle-educatieprogramma voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden, logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drinkpakken en restafval. Bij de school wordt dit afval gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, organiseert voor de leerlingen een lesdag over recycling, om hen te leren wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof voor nieuwe producten en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, oftewel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en leveren zo een positieve bijdrage aan de afvalscheidingsresultaten van de gemeenten. In 2018 sloten vier scholen zich bij ons recycle-educatieprogramma aan, eind 2018 werd op 19 scholen in verschillende gemeenten door meer dan 2.000 leerlingen afval gescheiden.

Rondleidingen

Op aanvraag geven wij rondleidingen bij onze milieustraat en de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. We laten kinderen zien hoe wij hun bananenschil omtoveren in groengas, compost, citrusbrandstof, warmte, CO2 en water. Wie met eigen ogen ziet hoe een plastic zak in het GFT het recycleproces verstoort, begrijpt het probleem van vervuilde afvalstromen en kan zijn manier van afval scheiden verbeteren. In 2018 hebben wij meer dan 600 kinderen van 13 verschillende scholen rondgeleid.

In de warme maanden vragen BSO’s en basisscholen vaak vuilniswagenexpedities aan. Op locatie laten onze chauffeurs aan de kinderen zien hoe een inzamelwagen werkt en wat wij allemaal inzamelen. Ook leggen zij de dode hoek van de wagen uit.

Wij geven hulp en advies aan scholen over hun eigen duurzame activiteiten en geven lessen over afval scheiden om de nieuwste ontwikkelingen met de kinderen te delen. Dit doen we ook onder meer met spellen, speurtochten en workshops voor het jonge publiek tijdens evenementen van gemeenten en andere partijen.