Meerlanden gaat voor meer groene energie en warmte, zowel in onze dienstverlening als in onze bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar hebben we verschillende stappen gezet om het energieverbruik van onze organisatie terug te dringen. Zo hebben we in maart 2018 een bypass geïnstalleerd in onze compostering- en vergistingsinstallatie. Deze bypass zorgt ervoor dat de warmtewisselaar niet onnodig in gebruik is. Zeker in de zomer komt dat goed van pas, omdat er dan geen vraag naar warmte nodig is en er geen warmte hoeft te worden afgegeven door de warmtewisselaar. Dat levert een energiebesparing op van zo’n 5%. Een andere besparing is een automatische start en stop op de machinale voorverwerking van GFT. Hierdoor wordt alleen machinaal verwerkt als dat echt nodig is. Deze ingreep levert een besparing op van 15%.

Energiecijfers20182017
Verbruik gasx 1000 m3155166
Waarvan groen100%0%
Verbruik elektrax 1000 KwH4.0004.135
Waarvan groen100%0%
Groengas opgewektx 1000 m32.7502.600
Elektra opgewektx 1000 KwH1212
Warmte opgewektx 1000 KwH2.8002.750
* vanaf 1-2-2019 wordt dit aangevuld met 2.300 panelen met minimale opwekgarantie van 600.000 KwH per jaar voor de komende 20 jaar.

Het energiegebruik dat resteert, moet zo groen mogelijk zijn. De grootste stap is gezet met de aanleg van zonnepanelen op onze gebouwen. In totaal zijn 2.350 zonnepanelen geïnstalleerd. Daar wordt 650.000 kWh mee opgewekt. De resterende energie die wij voor onze bedrijfsvoering nodig hebben, is aantoonbaar groen. Vorig jaar sloot Meerlanden een contract af met leverancier GreenChoice. Deze leverancier heeft zich verplicht tot het opwekken van extra groene energie van Nederlandse bodem met nieuwe windmolens en zonneparken. Het aardgasverbruik vergroenen we met certificaten die we verwerven van branchegenoot Omrin uit Friesland.

CO2-footprint

Meerlanden is vanaf 2016 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Deze prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2-uitstoot. Zowel binnen de bedrijfsvoering als ook in projecten en in de keten. Meerlanden streeft ernaar om de CO2-uitstoot in 2020 met 50% terug te dringen ten opzichte van het basisjaar 2014.

In 2018 is de CO2-uitstoot met 2.237 ton afgenomen van 6.257 ton naar 4.020 ton. Met name doordat Meerlanden vanaf begin 2018 is overgestapt op 100% groene energie. Daarnaast levert het verder vergroenen van ons voertuigenpark ook jaarlijks een besparing op. Meerlanden gaat hiermee verder.

Onderstaande tabel laat zien dat de CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 2014 met 2.716 ton is afgenomen. Rekening houdend met de omzetontwikkeling is de afname 3.391 ton en is de besparing ten opzichte van het jaar 2014 al met iets meer dan 50% gerealiseerd.

JaarCO2- uitstoot
in ton
Omzet
x € 1.000
CO2-uitstoot tegen
omzet 2014
In %
van 2014
20146.73658.9906.736100
20157.12262.6156.71099,6
20167.32863.6626.790100,8
20176.25766.1565.57982,8
20184.02070.8923.34549,7