Bij het creëren van meerwaarde zijn wij steeds op zoek naar nieuwe technieken en processen.

Dat doen we samen met gespecialiseerde partijen en onderzoeks- en kennisorganisaties. Voor het opwekken van warmte en energie is onder meer onderzoek gedaan in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (duurzame energietransitie), SamenWarm (duurzame warmtenetontwikkeling) en PitPoint Clean Fuels (onderzoek mogelijkheden voor Power to Gas). Bij laatstgenoemd onderzoek zijn de Hanzehogeschool Groningen betrokken en de universiteit van Münster. Verder is onderzoek verricht samen met Wageningen Universiteit naar het winnen van suikers uit GF-fracties en naar mogelijkheden tot optimalisatie van het GFT verwerkingsproces met behulp van voorbewerking.

De ontwikkeling van citrusbrandstof, gefabriceerd uit schilresten van citrusvruchten, is een bijzondere innovatie. Deze brandstof wordt toegepast bij de bestrijding van onkruid met heet water dat is verwarmd met deze brandstof. In 2018 is weer een stap gezet naar chemieloos onderhoud van sportvelden in 2020. Twee sportvelden zijn in proef genomen voor toepassing van een nieuwe methode. Het onderhoudsresultaat is niet minder dan bij chemisch onderhoud. Bij de activiteiten in de openbare ruimte zijn proeven gedaan met inzet van elektrisch gereedschap dat stiller en schoner is dan conventionele apparatuur.

Investeren in efficiënte routes

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het optimaliseren van onze routes. Zo zijn de routes voor de gladheidbestrijding in Heemstede en in (de kern) Haarlemmerliede & Spaarnwoude (gemeente Haarlemmermeer) in november gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen de routes digitaal worden aangeboden aan de chauffeurs en is de actuele status altijd duidelijk. Chauffeurs worden met behulp van tablets dynamisch begeleid bij het rijden van hun routes. De digitalisering van de routes sluit aan op het gladheidmeldsysteem van Meerlanden. Met sensoren in de weg en een meting van de luchtvochtigheid kan vroegtijdig worden gesignaleerd of er moet worden gestrooid. Dit systeem hebben we toegepast in drie gebieden in de gemeente Haarlemmermeer.

Ook voor de afvalinzameling hebben we het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden verder gedigitaliseerd. De chauffeurs krijgen hun routes digitaal aangeboden en werken hun administratie direct bij. De chauffeur kan het werk zo sneller en eenvoudiger uitvoeren. Het wordt nu toegepast bij de inzameling van bedrijfsafval en het legen van containerparkjes. De invoering van de uniforme tarieven voor alle gemeenten helpt om de digitalisering van onze dienstverlening uit te breiden.

De invoering van de uniforme tarieven maakt het ook mogelijk gemeentegrensoverschrijdend te werken. Immers, de kosten voor het inzamelen van afval worden voor iedere gemeente van Meerlanden gelijkgetrokken. De hiervoor benodigde aanpassingen in onze manier van werken zijn in gang gezet. Zo hebben we geïnvesteerd in de logistieke kennis en capaciteit van onze organisatie. Verder is een organisatorische splitsing gemaakt tussen de dagelijkse capaciteitsplanning en het structureel optimaliseren van de routes.

Inzicht in de vulgraad van containers

Soms komt het voor dat chauffeurs containers legen die nog nauwelijks of niet helemaal gevuld zijn. Voor een efficiënte dienstverlening is het interessant om op voorhand al te zien hoe vol of leeg de containers zijn. Zo weten chauffeurs beter welke containers geleegd moeten worden en kunnen ze hier hun route op aanpassen. Meerlanden voerde een pilot uit met meerdere methodes om de vulgraad te monitoren. Het blijkt dat een vulgraadsensor het beste inzicht geeft in hoe vol of leeg een container is. Bovendien gaat er een voorspellende waarde vanuit. Ook het wegen van het afval tijdens het legen van de ondergrondse container geeft goede inzichten. Inspecties door medewerkers op locatie verlagen de productiviteit en dragen niet bij aan een efficiencyverbetering zoals bij vulgraadmonitoring en wegen.

Op basis van de pilot heeft Meerlanden besloten om nieuwe voertuigen voor het ledigen van ondergrondse containers uit te voeren met een weegsysteem aan de kraan, waardoor meer data beschikbaar komen voor de optimalisatie van de routes. Daarna start een vervolgonderzoek naar de toegevoegde waarde van vulgraadsensoren in combinatie met dynamische routeplanning.