Als maatschappelijke organisatie ondersteunden we het afgelopen jaar verschillende initiatieven en projecten.

Ook heeft Meerlanden het Meerlandenfonds. Met geld uit dit fonds worden initiatieven en goede doelen gesteund die bijdragen aan een beter milieu, betere buurt en aan het welzijn van mensen. Het afgelopen jaar is vanuit het Meerlandenfonds € 55.000 naar initiatieven en goede doelen gegaan. Daarnaast sponsorde Meerlanden ter waarde van € 36.000 aan andere activiteiten en initiatieven. In totaal bedroeg het uitbetaalde sponsorbedrag in 2018 € 91.000. Verder is de helft van de opbrengsten van de Meerwinkel uit de verkoop van fietsen, die door vrijwilligers zijn gerepareerd, tot een maximum van € 12.000 gedoneerd aan goede doelen. Meerlanden verleende ook diensten om niet in buurten en wijken voor diverse maatschappelijke initiatieven en organisaties. Dit ging onder meer om straatreiniging, het plaatsen en legen van afvalcontainers of -bakken of de inzet van inzamelvoertuigen.