Arbeidsmarkt

Bij Meerlanden werken 500 medewerkers (323 FTE). Het afgelopen jaar heeft Meerlanden meer personeelsverloop gehad dan in andere jaren. Een ontwikkeling die we ook zien bij andere bedrijven, onder meer als gevolg van de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekende extra inzet om zowel capabele medewerkers in de operatie als goede stafmedewerkers aan te trekken zodat het kennisniveau en de capaciteit van onze organisatie op orde blijft. We maken daarbij ook gebruik van een flexibele schil van capabele krachten. Ondanks het verloop maakt het duurzame karakter van onze organisatie ons tot een aantrekkelijke werkgever.

Duurzame inzetbaarheid

In onze maatschappij en sector volgen veranderingen en vernieuwingen elkaar snel op. Wat vandaag nieuw is, kan morgen achterhaald zijn. We zien de opkomst van technologische ontwikkelingen waardoor functies veranderen en verdwijnen. We zien ook andere manieren van werken, een verschuiving van benodigde kennis en competenties, een stijgende levensverwachting en daardoor langer doorwerken. Daarom werken we aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We volgen het model zoals ontwikkeld door TNO en richten ons op de thema’s ‘leren & ontwikkelen’, ‘gezondheid & vitaliteit’, ‘motivatie & betrokkenheid’ en ‘in- & ontspanning’. Meerlanden faciliteert medewerkers op deze onderwerpen, maar het uitgangspunt is wel dat medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan.

Inclusief ondernemen

Meerlanden is een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat we oog hebben voor milieu én mens. Wij bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past bij een van onze strategische pijlers: meer mogelijkheden voor mensen. In 2018 werkten circa 120 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor Meerlanden. Wij vragen die houding ook van onze samenwerkingspartners. Social return is een vaste waarde voor onze samenwerking. Wij werken onder meer samen met Paswerk/ Pasmatch, AM Match, De Maregroep, Pantar en Yourselect.

Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol)

Regionaal Sorteer Centrum Schiphol is een leer- en werkbedrijf dat in 2018 is opgestart. Hier worden afgedankte elektrische en elektronische apparaten gesorteerd en gedemonteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen hier de kans om zich onder begeleiding, binnen een vastomlijnd programma, te ontwikkelen en door te groeien naar een reguliere baan bij een ander bedrijf. RSC Schiphol heeft inmiddels diverse mensen ondersteund bij hun ontwikkeling naar werk of een passende studierichting.

Onderzoek True Price

In opdracht van Meerlanden bracht True Price de effecten van deze sociale arbeidsparticipatie in kaart. Wat blijkt, investeren in sociale arbeidsparticipatie door bedrijven loont. Werk draagt bij aan een beter leven, zowel voor de werkende als zijn omgeving. Welzijn en welvaart van deelnemers aan het arbeidsproces nemen toe. De kosten van gemeenten gaan omlaag en de inkomsten van het Rijk omhoog. Volgens het onderzoeksbureau zijn dit effecten die lang aanhouden, omdat mensen vanuit werk gemakkelijker doorstromen naar ander werk. Meerlanden voegt per persoon die doorstroomt naar werk ongeveer € 10.000 in menselijk en € 5.000 in financieel kapitaal toe.

Verzuim

Verzuim vraagt om alertheid over de oorzaak. Dit om - terugkerend en langdurig - verzuim te voorkomen. Door hun bredere taken en verantwoordelijkheden hebben leidinggevenden een grote rol in de verzuimbegeleiding. Zij staan immers het dichtst bij de medewerker. In hun begeleiding worden ze deskundig geadviseerd door een gezondheidscoach.

Samen Verder

In 2018 startte Meerlanden een intern cultuur- programma met de naam Samen Verder. Het doel is om gezamenlijk waarden inhoud te geven om beter samen te werken, duidelijk te zijn over wat wij van elkaar verwachten en hoe we met elkaar om willen gaan. De waarden die op onze organisatie van toepassingen zijn, zijn ‘samenwerken’, ‘veilig’, ‘eerlijk’, ‘respectvol’, ‘dienstverlenend’, ‘energiek’ en ‘resultaatgericht’. Samen wordt invulling gegeven aan de manier waarop de waarden worden toegepast in het dagelijks handelen.

Samenwerken, veilig, eerlijk, respectvol, dienstverlenend, energiek en resultaatgericht