Toeleveranciers

Onze dienstverlening voeren we uit met onze eigen medewerkers of externe medewerkers die in opdracht van ons werken. Dit gaat om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, uitzendkrachten en personeel van dienstverleners op het gebied van transport en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Belangrijke categorieën van partijen waar wij mee samenwerken, zijn maatschappelijke organisaties voor de plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, uitzendbureaus, transportondernemingen, hoveniers en loonwerkbedrijven.

Bij voorkeur werken wij samen met regionaal opererende partijen met het oog op duurzaamheid en de regionale circulaire economie. De bedrijfsmiddelen die we in hoofdzaak inzetten zijn inzamelvoertuigen en machines. Deze opereren op en vanuit onze bedrijfslocaties en milieustraten in ons verzorgingsgebied. De bedrijfsvoertuigen koopt Meerlanden in bij diverse truckfabrikanten en leveranciers. Materieel draait zoveel mogelijk op brandstofsoorten die wij zelf produceren: biogas, citrusbrandstof en elektriciteit. Brandstof kopen wij in bij geselecteerde landelijke opererende leveranciers waaronder PitPoint Clean Fuels.

Circulair inkopen

Wat we met onze dienstverlening ambiëren, willen ook met onze bedrijfsvoering realiseren. Om Meerlanden te vergroenen, hebben we stappen gezet in het verder verduurzamen van onze inkoop. We letten daarbij op circulariteit en innovatie. We hebben een checklist ontwikkeld aan de hand waarvan wij de producten, diensten of werken die wij inkopen toetsen op circulariteit en duurzaamheid.

De checklist is opgedeeld in vier onderwerpen. Ten eerste grondstoffen. Wordt het product duurzaam geproduceerd? En daarvoor stellen we nog de vraag: hebben we het product überhaupt wel echt nodig? Het tweede onderwerp is samenwerking. Kunnen we gezamenlijk met partners en lokaal inkopen? Sociaal inkopen is het derde onderwerp. We kijken of we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten. Tot slot willen we met onze inkoop ook innovatie stimuleren.

De eerste verduurzamingsslagen zijn al zichtbaar. Zo kopen wij bij fabrikant Heigo onze nieuwe bedrijfskleding in. Deze kleding is circulair. Met een materialenpaspoort is inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en wat de oorsprong is. Gebruikte kleding kunnen wij aan het einde van de levensduur weer inleveren bij de fabrikant, die de kleding weer verwerkt tot nieuwe kleding. Om de levensduur te verlengen, hebben we met de fabrikant afgesproken de kleding ook te onderhouden. Dat betekent wassen, vermaken en repareren wanneer nodig.

Bij het vernieuwen van de milieustraat in Heemstede kozen we voor bestaande betonplaten die nog 20 jaar meekunnen, maar elders overbodig waren. Voor de onderlaag gebruikten we materiaal dat al op de locatie aanwezig was. De wegmarkering op de milieustraat is vervaardigd van biobased materiaal. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we een participatiemedewerker ingezet.

Tijdens de State of the Region, de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door de Amsterdam Economic Board, voorafgaand aan het festival ‘We Make the City', hebben tien bedrijven, overheden en kennisinstellingen 19 commitments voor circulair inkopen getekend. In totaal vertegenwoordigt dit een gezamenlijke inkoopwaarde van € 150 miljoen. Één van die 19 commitments in 2018 betrof het nieuwe contract tussen Meerlanden en Heigo voor de circulaire bedrijfskleding.