Meerlanden is er ook voor bedrijven die materialen en (afval)stoffen hoogwaardig willen laten verwerken, recyclen en hergebruiken.

In 2018 heeft een marktonderzoek plaatsgevonden, waarbij marktsegmenten zijn gedefinieerd en proposities zijn getoetst. Op basis daarvan positioneren wij ons in de markt en actualiseren wij het diensten- en productportfolio.

Ons uitgangspunt is onze zero waste strategie: een samenleving zonder afval. Een bewijs van de duurzame resultaten van bedrijven is het Groene Energie Certificaat van Meerlanden. Dit certificaat laat zien dat organische afvalstromen worden omgezet in nuttige producten. Meerlanden adviseert en begeleidt het bedrijfsleven hoe afval kan worden voorkomen (Zero Waste concept) en wat de beste inzamelaanpak is. Naast afvalinzameling verzorgt Meerlanden ook de gladheidbestrijding voor bedrijven.

Voor bedrijven in Noord- en Zuid-Holland zamelt Meerlanden verschillende soorten bedrijfsafval in, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankenkantons, papier en karton, GFT en etensresten, klein gevaarlijk afval, vertrouwelijk afval, hout, grof afval, kunststoffen en folies en restafval.

Tijdens steeds meer evenementen wordt afval scheiden door bezoekers mogelijk gemaakt en gepromoot. Meerlanden sponsorde een aantal van zulke evenementen, zoals de Avond4daagse in Nieuw-Vennep en Floriande (Haarlemmermeer), het Concours Hippique in de gemeente Haarlemmermeer en het Bloemencorso 2018 in meerdere gemeenten.