Meerlanden zamelde het afgelopen jaar 55.000 ton organisch afval in. Dat zijn groente-, fruit- en tuinafval en etensresten.

Dit composteren we waarmee we warmte en energie opwekken. Die zetten we in voor onze eigen bedrijfsvoering, maar stellen we ook beschikbaar voor bedrijven en woningen. Dit maakt ons een energieleverancier voor de regio.

Besparing maatschappelijke kosten

De vergisting en compostering van GFT levert groengas, warmte, CO2, water en compost op. Dit vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2. Onze aandeelhouders maakten de bouw van de vergister mogelijk. Financieel gezien draagt de vergister positief bij aan het resultaat van Meerlanden. Om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen is volgens de high-level Commission on Carbon Prices een CO2-prijs van $ 40 - $ 80 per ton nodig in 20201. Dankzij de vermeden CO2-uitstoot besparen onze aandeelhouders € 23 per ton geleverd GFT aan maatschappelijke kosten die worden veroorzaakt door de uitstoot van CO2. *

1 Deze commissie wordt geleid door Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en lord Nicolas Stern

Gegevens GFT verwerking

Cijfers2018201720162015201420132012
EBITDA€ 1.794.366
1.681.091
€ 1.778.000€ 1.693.000€ 1.707.000€ 1.593.000€ 1.120.000
M3 groengas ingevoed2.749.9662.552.4782.331.7442.429.9522.339.2061.990.4831.158.663
Aangeleverd tonnage aandeelhoudende gemeenten29.31030.49429.49628.16928.74628.63230.542
Poorttarief aandeelhoudende gemeenten€ 44,98€ 43,00€ 47,97€ 47,82€ 47,17€ 45,67€ 44,78
Bespaard CO2 in KG5.920.6406.068.2765.663.2305.690.2295.691.6355.153.7674.214.829
Prijs na CO2 besparing (bij EUR 60 per ton CO2)€ 32,86€ 31,06€ 36,45€ 35,70€ 35,29€ 34,87€ 36,50
CO2 besparing gehele vergistings installatie in kg11.110.00010.945.00010.560.00011.110.00010.890.0009.900.0007.590.000
Prijs aandeelhoudende gemeente na C02 besparing (bij EUR 60 per ton CO2)€ 22,24€ 21,46€ 26,49€ 24,15€ 24,44€ 24,92€ 29,87
Besparing aandeelhoudende gemeente door vermeden CO2-uitstoot (bij € 60 per ton CO2)€ 22,74€ 21,54€ 21,48€ 23,66€ 22,73€ 20,75€ 14,91
* Bij € 60 per ton CO2, Report of the High Level Commission on Carbon Prices May 29, 2017

Citrusbrandstof

Uit GFT-afval kunnen we sinaasappelolie halen. Dit kan een goede vervanger zijn van diesel: citrusbrandstof. Wetgeving staat echter het vermarkten van deze brandstof niet toe. Daarom gebruiken we sinds 2018 de citrusbrandstof zelf in de apparatuur van onze voertuigen die we inzetten voor het bestrijden van onkruid met heet water. Het water wordt verhit door gebruik te maken van de citrusbrandstof. Deze duurzame thermische onkruidbestrijding gebruiken we in Heemstede en Aalsmeer in samenwerking met regionaal Loonbedrijf Roodenburg. We verminderen op deze manier de uitstoot van fijnstof, roet en stikstofoxide én maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Drogerij

Tijdens het beheren van het openbare groen halen we veel takken en ander houtafval op. Wanneer we dat drogen en verwerken tot samengeperste snippers, kunnen we hier warmte en energie mee opwekken. Ook kunnen we de snippers weer inzetten in de openbare ruimte, die om klimaatadaptieve redenen steeds groener wordt. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

We hebben een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een drogerij op het terrein van Meerlanden. Uit de studie blijkt dat een drogerij technisch en financieel haalbaar is en kan bijdragen aan de circulaire doelstellingen van Meerlanden. Als biomassa kan dit houtafval energie opleveren voor de omliggende bedrijven. In 2019 worden de volgende stappen gezet om tot een realisatie van de drogerij te komen in samenspraak met diverse belanghebbenden en specialisten.

Warmtebedrijf en warmtenet

Vanuit de beschikbaarheid van biomassa uit de openbare ruimte in de regio en van restwarmte uit de composteertunnels hebben wij plannen ontwikkeld voor de oprichting van een warmtebedrijf op ons bedrijfsterrein in Rijsenhout met bijbehorend warmtenet in de omgeving. Zo kunnen we warmte leveren aan kantoren en hotels op het nabijgelegen bedrijvenpark Amsterdam Airport Business Park (voorheen Park Rijk). Bedrijven zijn door de overheid verplicht om voor hun gebouwen minimaal energielabel C te hebben in 2023. Veel gebouwen op Park Rijk hebben verwarmingsinstallaties die gasgestookt zijn en aan vervanging toe zijn. Een mooi moment om over te schakelen op duurzame energie geleverd door Meerlanden. Wanneer zij gebruikmaken van de warmte van Meerlanden, kan de noodzakelijke sprong worden gemaakt in energielabel. De businesscase is positief, maar is wel afhankelijk van een aantal factoren. De plannen worden verder uitgewerkt in samenspraak met diverse belanghebbenden en specialisten.

Bij een positief besluit start de realisatie naar verwachting in het najaar van 2019.

Omwonenden betrokken bij terreinvisie

Een nieuwe drogerij, een warmtebedrijf, efficiënte logistiek, een nieuwe milieustraat, overdekt grondstoffen verwerken. De transitie naar een circulair en energieopwekkend bedrijf vraagt om een nieuwe inrichting van het terrein van Meerlanden in Rijsenhout. Op een manier dat omwonenden weinig overlast ervaren. Om de omwonenden optimaal bij de ontwikkelingen te betrekken, heeft Meerlanden een terreinvisie opgesteld en hen gevraagd daarop te reageren. En hen gevraagd om op die terreinvisie te reageren. Van september tot en met december heeft Meerlanden vijf werkgroepbijeenkomsten en vier openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd. Bewoners, lokale politiek en andere geïnteresseerden waren aanwezig. Zij werden ondersteund door een onafhankelijke externe adviseur. Geadviseerd is om de vernieuwingen door te voeren, mits rekening wordt gehouden met een aantal maatregelen om overlast te voorkomen.