Meerlanden richt zich primair op het uitvoeren van de dienstverlening en het adviseren aan haar aandeelhoudende gemeenten.

Dit zijn Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude (per 1 januari 2019 gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer), Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (per 1 januari 2019 gefuseerd met de gemeente Noordwijk). In totaal gaat het om 140.000 huishoudens. Daarnaast werken wij ook voor andere gemeenten, en voor bedrijven en instellingen. Per gemeente varieert het dienstenaanbod.

Aantal
inwoners
Aantal
aansluitingen
2018
2017
2018
2017
Aalsmeer31.49931.37312.97612.965
Bloemendaal23.20822.8269.6669.592
Diemen28.12127.27214.13413.634
Haarlemmerliede en Spaarnwoude5.8675.6652.4762.412
Haarlemmermeer147.282146.00361.69461.165
Heemstede27.08026.93611.91711.915
Hillegom21.81221.3169.6779.445
Lisse22.74622.71710.11110.066
Noordwijkerhout16.60516.3187.3317.097
Totaal324.220320.426139.982138.291

Gemeentelijke verkiezingen

In maart en november 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent voor Meerlanden per gemeente een mogelijke herijking van de koers, afspraken en speerpunten. In de periode na de verkiezingen zijn de collegeprogramma’s geanalyseerd en hebben er kennismakingsgesprekken met de nieuwe bestuurders plaatsgevonden. Meerlanden heeft na de verkiezingen een masterclass georganiseerd voor de nieuwe wethouders. Dit hebben we gedaan om bestuurders te informeren over belangrijke thema’s rond afval en grondstoffen, openbare ruimte en sociale participatie voor de komende vier jaar. Het helpt de bestuurders in hun denken over nieuw beleid. We hebben onder andere gesproken over de Europese, landelijke en regionale transitie naar een circulaire economie en de invloed die gemeenten hierop kunnen hebben. Ook sociale duurzaamheid kwam aan bod. We bespraken het onderzoek dat Meerlanden en True Price uitvoerden naar het financiële effect van de inzet binnen Meerlanden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uniforme tarieven

Een belangrijke mijlpaal in 2018 was de goedkeuring van het uniformeren van de tarieven op het gebied van afvalbeheer voor alle aandeelhoudende gemeenten; in hun rol als aandeelhouder en in hun rol als opdrachtgever is er unaniem ingestemd. Dit betekent dat de betrokken gemeenten dezelfde tarieven voor gelijke dienstverlening gaan betalen voor afvalbeheer. Dit vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid, transparantie en vereenvoudigt het contractbeheer. Aansluitend op dit besluit is in 2018 door de gemeenten en Meerlanden gewerkt aan het uniformeren van de dienstverleningsovereenkomst. Afronding hiervan vindt in 2019 plaats.

Deze mijlpaal is het resultaat van een proces dat al in 2013 startte. Destijds noteerden de gemeenten en Meerlanden gezamenlijk al meerdere verbeterpunten om de samenwerking te verbeteren. Als belangrijke verbeterpunten werden transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid genoteerd. In 2016 leidde dit tot een collectieve ambitie om te werken aan uniforme tarieven en contractvorm voor alle aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden. In 2017 werd deze ambitie uitgewerkt in een rekenmodel voor gelijke tarieven. Wel blijft het voor individuele gemeenten mogelijk eigen keuzes te maken op het gebied van beleid, diensten en serviceniveau. Het grote voordeel is dat direct zichtbaar is wat het financiële effect hiervan is.

Bewoners- en klanttevredenheid

In 2018 heeft Meerlanden haar tweejaarlijkse bewoners- en klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Meerlanden wil in 2020 gemiddeld een 8 scoren. Meerlanden scoort op het bewonerstevredenheidsonderzoek gemiddeld een 7,3. De taken voor het afvalbeheer worden met een 7,5 gewaardeerd en de uitvoering van de dienstverlening in de openbare ruimte met een 6,5. Het klanttevredenheidsonderzoek laat de tevredenheid van onze opdrachtgevers zien: de gemeenten waar wij actief zijn.

De gemiddelde waardering voor onze dienstverlening is een 8,04.